.

<<

H

Portet kobiety z kolorową krową

>>

. .

..
.1

Parada Krów na deptaku Szesnastej Ulicy w Denwer, Lato i jesień 2006

.